bygogbolig.dk
Torsdag d. 19 oktober 2017 kl. 22:13 Om os Kontakt os
Mads Teiss�e og Peter Birkelund

NYHEDER

Kontrakter og forbruger tips


Her finder du uundværlige tips til dit byggeri. Der er mange, der er nervøse for deres byggeri, fordi der ofte er mange penge involveret i byggeriet og hvordan kan man helt undgå problemer? Det kan være svært helt at undgå problemer i et større byggeri, men det er måske mere relevant at tale om, hvordan laver et aftalegrundlag som sikrer dig, hvis der går noget galt under byggeriet. Nedenfor finder du links som kan hjælpe dig til at skabe et bedre grundlag for dit næste byggeprojekt.

Forbrugeraftale - Word - Pdf


Her kan du downloade og udfylde ”forbrugeraftalen”, der er lavet i samarbejde med Håndværksrådet og Forbrugerrådet. Hvis du er tvivl bør du kontakte en advokat inden, du underskriver aftalen. Husk at være grundig når du udfylder punkt 4. Det er her du har mulighed for at aftale ratebetaling med håndværkeren. Altså betaling efterhånden som arbejdet skrider frem. Betal hellere lidt hver gang håndværkeren leverer materialer og udfører arbejde end eks. halvdelen ved opstart og resten ved afslutningen af opgaven. Man kan populært sige, at det altid er bedre at være lidt bagud med betalingen i forhold til arbejdets udførelse.


Forbruger tips

> Forbrugerstyrelsen - Brug af håndværkere

Huskeliste

Denne liste er en oversigt over spørgsmål, du bør overveje, når der skal bygges og renoveres på boligen af en håndværker.

Dette skulle gerne mindskes risikoen for problemer og misforståelser i forbindelse med byggeriet.

Arbejdet
Hvilket arbejde vil du have udført?
Hvilke håndværkere er nødvendige?
Skal du eller en håndværker koordinere?

Økonomien
Har du en økonomisk ramme for projektet?
Ønsker du fast pris, overslag eller arbejdet udført efter regning?
Hvor meget arbejde vil du evt. selv udføre?

Tidsplanen
Hvornår ønsker du arbejdet færdigt?
Skal arbejdet være færdigt til en bestemt dato?
- eller dele af arbejdet?

Materialerne
Hvilke produkter ønsker du?
Hvor opbevares de anvendte materialer?

Forhold under arbejdets udførelse
Kan håndværkerne benytte husets toilet?
Kan der holdes pauser og spises frokost i huset?
Er der adgang til byggestrøm og vand?

Kommunikation / kontakt
Hvordan kan håndværkeren få fat på dig?
Hvem er kontaktperson hos dig?
Hvem er kontaktperson i virksomheden?

Andet
Er det nødvendigt at orientere det selskab, hvori ejendommen er forsikret, om ombygningen?
Er det nødvendigt med byggetilladelse?
Hvem foretager oprydning indendørs / udendørs / betaling herfor?
Skal der tages særlige hensyn til udendørs?
- indendørs hensyn – må der fx ikke ryges?
- støvhensyn, fx pga. helbred, små børn

Håndværkerregninger

Sådan gør du, hvis du vil forhindre at regninger bliver højere end aftalt

Håndværkerregninger kan pludseligt stige voldsomt i forhold til det tilbud, som man mundtligt har indgået med håndværkeren. Men hvad kan man egentlig gøre for at forhindre, at det sker, og hvordan skal man forholde sig, hvis skaden allerede er sket?

Forbrugerrådet har følgende råd, hvis prisen på fakturaen ikke stemmer overens med prisen i det tilbud, man fik:

  • Bed om at få et skriftligt tilbud på prisen, inkl. moms og andre afgifter. Med et skriftligt tilbud er det lettere at bevise, hvad I har aftalt, end hvis tilbuddet kun er mundtligt.
  • Indgå herefter en skriftlig aftale, hvor det præciseres, hvad arbejdet omfatter, hvornår det forventes udført og afsluttet samt prisen.
  • Forbrugeren har den bedste retsstilling, hvis han lader håndværksmesteren stå for materiale-indkøbet. Så er det nemlig håndværksmesterens problem med hensyn til fejl og mangler ved byggematerialet.
  • Hvis der sker ændringer af opgaven - uanset årsag - skal man altid aftale med håndværksmesteren, hvad ændringen eller tillægsarbejdet betyder for det afgivne tilbud, både med hensyn til pris og tid.
  • Hvis arbejdet bliver dyrere end aftalt, fordi håndværksmesteren tydeligvis har lavet et fejlskøn, eller ikke har undersøgt forholdene godt nok, skal han selv bære et eventuelt tab.
  • Ved mangler og fejl ved det udførte arbejde og/eller byggematerialet er fristen normalt fem år fra det tidspunkt fejlen eller mangelen bliver opdaget.
Hvis du ikke når til enighed med håndværkeren om prisen på allerede udført arbejde, så kan du klage til Byggeriets Ankenævn. Ankenævnet behandler dog kun klager over tømrer-, snedker-, murer- og køkkenarbejde.

Kilde: Forbrugerrådet

Håndværker og prisaftaler

Der er flere muligheder for aftaler om prisen, når man hyrer en håndværker

Der findes forskellige prisformer for håndværkere og byggeri. Man kan ikke tale om, at den ene er bedre end den anden. Det kommer an på, hvad der skal laves, og hvor nøjagtigt man kan beskrive arbejdet på forhånd.

Tilbud
Et tilbud er en aftale om en fast pris på arbejdet.

  • Fordele: Man ved på forhånd hvad arbejdet kommer til at koste.
  • Ulemper: I prisen er indeholdt et risikotillæg for håndværkerens usikkerhed ved på forhånd at skulle give en fast pris.
Ekstraarbejder
Et tilbud afgives ud fra nogle forudsætninger. Hvis disse forudsætninger ikke holder, kan håndværkeren have krav på betaling for ekstraarbejder. Hvis man ikke aftaler andet, udføres ekstraarbejder som regningsarbejde.

Regningsarbejde
Når arbejde udføres på regning, skal håndværksmesteren have betaling for de faktisk afholdte udgifter med tillæg af et honorar (fortjenesten). Det er en god idé på forhånd at spørge, hvor meget man skal betale pr. arbejdstime for henholdsvis svende, lærlinge og arbejdsmænd.

  • Fordele: Man betaler kun for det faktisk udførte.
  • Ulemper: Man kender ikke prisen på forhånd.
Overslag
Et overslag er håndværksmesterens skøn over, hvor meget et regningsarbejde vil komme til at koste. Det er altså ikke en fast pris.

I en aftale er det vigtigt at have styr på, hvornår arbejdet bliver udført. Ved større opgaver aftaler man tit at håndværkeren skal betale dagbøder, hvis byggeriet bliver forsinket.

Husk at tænke på de ekstra udgifter, der tit vil komme, f.eks. bortskaffelse af byggeaffald, andre håndværkere mv.

Kilde: Forbrugerrådet

Samarbejde med håndværkere

Vejledning i godt samarbejde mellem håndværkere og forbrugere

Forbrugerrådet og Håndværksrådet har udarbejdet en vejledning til forbrugere og håndværkere.

Formålet er at sikre et godt samarbejde mellem forbrugere og håndværksvirksomheder i byggesager.

Vejledningen indeholder konkrete anbefalinger til begge parter om, hvordan de hver især kan være med til at forhindre, at der opstår misforståelser. Og den uddyber rettigheder og pligter på området.

Læs mere her >>

Kilde: Forbrugerrådet

Håndværkere med garanti

Vælg helst en håndværker tilknyttet fagets garantiordning eller klagenævn

"En håndværker, der aldrig laver fejl, laver som regel ingenting", siger et gammelt mundheld. Men du bør sørge for at gardere dig, så du ikke kommer til at bøde for håndværkerens fejl. Det er derfor en god ide at vælge en håndværker, som er tilsluttet fagets garantiordning, hvis en sådan findes.

Køkkener
En lang række køkkenfirmaer er medlem af Køkken Anke Foreningen. De har forpligtet sig til at gå positivt ind i en evt. klagesag i Byggeriets Ankenævn.
Nogle køkkenfirmaer giver oven i købet en garanti, der rækker ud over købelovens regler. Det kan være ti eller femten års garanti på bevægelige dele.
Vil du vide om et køkkenfirma er medlem af Køkken Anke Foreningen, kan du kontakte foreningen på tlf. 33 74 08 65.
Vil du klage over et køkkenfirma kan du henvende dig til Byggeriets Ankenævn.

Malere
Benyt en malermester, der er medlem af Danske Malermestre, da de er omfattet af Danske Malermestres garantiordning. Derved får du mulighed for at indbringe en klage til garantiordningen.
Læs mere om garantiordningen på Danske Malemestres hjemmeside. Du kan også finde et klageskema. Du kan kun klage over arbejdets udførelse og ikke selve prisen.

Andre bygningshåndværkere
Hvis en håndværker er medlem af Dansk Byggeri, er firmaet omfattet af Byg Garantiordning. Dansk Byggeris medlemmer er forpligtet til at efterleve afgørelser i Byggeriets Ankenævn. Hvis firmaet ophører, går konkurs eller lignende, kan forbrugeren som regel få dækket sit krav i Byg Garantiordning.

Flere tilbud
Du bør altid indhente tilbud fra flere forskellige håndværkere. Ifølge licitationsloven, som blev ændret den 1. september 2001, må du indhente så mange tilbud du orker.

Kilde: Forbrugerrådet

Kontrakter

Ny aftale skal sikre forbrugerne mod bøvl med håndværkere

De fleste kan tale med om situationer, hvor en håndværker lover, at arbejdet tager otte dage at udføre og først flere dage efter meddeler, at der jo ikke er tale om otte på hinanden følgende dage. Eller hvor prisoverslaget lød på et ganske andet beløb end den endelige regning. Eller hvor køkkenskabene ikke hang, hvor de skulle, da håndværkerne gik.

Det er de mange misforståelser, der danner baggrund for de initiativer, Forbrugerrådet har taget sammen med Håndværksrådet og BYG. Forbrugerrådets samarbejde med de to håndværkerorganisationer skal fremover være med til at sikre forbrugerne mod lignende situationer.

BYG har udviklet et servicekoncept for samarbejdet mellem forbruger og håndværker, og Håndværksrådet har udviklet en standardaftaleformular. Fælles for begge koncepter, er, at de tager udgangspunkt i helt faste punkter som tidsplan for arbejdet, beskrivelse af arbejdets omfang og prisen.

Kilde: Forbrugerrådet

Forbrugeraftale - Word - Pdf

BYG’s Servicekoncept - Word - Pdf
INDHENT BYGGE TILBUD
INDHENT ANDRE HÅNDVÆRKERTILBUD
Nyt murværk >> Nyt facade >> Nyt tag >>
Nyt vindue >> Nyt bad >> Nye el-install. >>
Nyt gulv >> Ny maling >> Ny belægning >>
Nye fliser >> Ny tilbygning >> Nyt 1. sal >>
BLOGGEN
Sv: Pris på belægning af herregårdssten
Sv: Einhell portåbner
Sv: Danica Køkken
Sv: Slå et træ ihjel!
Sv: Vedrørende gyngestole til huset
Sv: Pillefyr versus varmepumpe??
Sv: Elendig håndværker
Se alle indlæg
NYHEDER
Nu kommer haven helt ind i stuen
Et fristed i haven
Skydedøren. Skabt til det danske vejr
Ny jordvarmeløsning går i dybden efter den grønne varme
Ren luft uden larm
Energi-neutralt vindue med ægte, tynde sprosser og kitfals
Støvsugeren til familier med børn og pelsdyr i huset
Slagskruetrækkeren kræver stærkere bits. Her er de
Centralstøvsuger på en weekend
Fein MultiMaster nu også med batteri
Se alle nyheder

bygogbolig.dk

Hvad søger du?
Tilmeld dig gratis til bygogbolig.dk’s Bygge klub for boligejere.
Du får viden om dit byggeri, billigere byggematerialer og meget mere.
Se et nyhedsbrev her
Nyhedsbrev for bygherre
Nyhedsbrev for håndværkere
Service & regler
- Brochure service
- Blog byggeriet
- Indhent tilbud
- Find håndværker
- Byggereglementer
- Byggeregler og blanketter
- Kontrakter og forbruger tips
- Pjecer
- Anke & klagenævn
- Projekter
Funktioner & leg
- Indhent tilbud
- Design dit hjem
- Se videoer
For håndværkere
- Kontrakter
- Se byggeopgaver
- Bliv en bedre håndværker
- Kurser og uddannelser
- Byggereglementer
- Byggeregler
- Blanketter & aftalesedler
- Entrepriseret fra A-Z
Tilmeld firma her
- Håndværker
- Arkitekt
- Advokat
- Byggesagkyndig
Log ind
SITEMAP
BOLIGEJER
Andelsbolig
Fritidshus
Kolonihave
Lejebolig
Lejlighed
Villa / rækkehus
HAVEN
Drivhuse og havecentre
Flaget
Fliser og sten
Græsplæne og grønt
Havemøbler
Haveredskaber
Hegn og hæk
Legeredskaber
Pool og udespa
Terrasser
Udekøkken og grill
HUSET
Carporte
Døre & vinduer
El-installationer
Energi & miljø
Gulv, væg & loft
Isolering & klima
Kloak & dræn
Markiser
Mur & facade
Opvarmning
Sikkerhed
Skadedyr
Solceller og Energi
Tag & tagrender
Trapper & altaner
Varmepumper & Jordvarme
INDRETNING
Belysning
Centralstøvsuger
Det moderne hus
Gardin/persienne
Gulv og tæpper
Hjemmekontor
Maling og farver
Møbler
KØKKEN OG BAD
Badeværelset
Fliser og terrazzo
Gulvafløb
Husholdning
Hårde hvidevarer
Køkkenet
Sanitet
Spabad
NYBYG
Bjælkehuse
Elementhuse
Murstensvilla
Om- og tilbygning
Sommerhus
Træhuse
Udestuer
Unikke arkitekthuse
PAPIR OG LOVE
Finansiering
Flytning
Forsikringer
Instanser
Køb og salg
Naboret/pligter
Skatten
PROFESSIONEL
Arkitekt
Byggesagkyndig
El og VVS
El-værktøj
Kontor
Maskiner
Materialer inde
Materialer ude
Sikkerhed
Tele og data
Udlejning
Værktøj
© 1998-2017 bygogbolig.dk ApS