bygogbolig.dk
Torsdag d. 21 september 2017 kl. 07:01 Om os Kontakt os
Mads Teiss�e og Peter Birkelund

NYHEDER

Blog byggeriet


Søg i svar

[Søg]

[Nyeste indlæg]

[Opret ny blog]

[Forside]

Blog: terrænregulering

20 nyeste blog indlæg

Oprettet af: Jeanette Kromann - d. 23/07-08 kl. 20:00 - 8 kommentarer

Vi har et spørgsmål, som ingen tilsyneladende kan hjælpe os med.
Vi flyttede ind i vores nybygget hus sidste efterår.
Nu er dem foran os begyndt at bygge. Deres grund skråner meget og de har terrænreguleret helt op til skel. Dette har bevirket, at vi nu har en en lodret væg på 180 cm. mellem de to grunde - altså i skel. Der står ingenting i lokalplanen, der kan være til hjælp.
Vores kommende "forboer" mener, at vi skal terrænregulere inde på egen grund. Dvs. at vi skal lave en skænt. Desuden mener de, at den skal være min. 38 grader. Dvs. at vi skal afgive ca. 360cm af vores jord til dette formål. Problemet er så, at vi dermed er nødt til at halvere vores terrasse og vi får dårlig plads til en hæk.
Kan dette virkelig være rigtig.
Vi vil nu indkalde et hegnsyn, men vil egentlig godt vide hvor vi står.

God sommer
Jeanette

8 kommentarer

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Leif Larsen - d. 23/07-08 kl. 22:11
Hej Jeanette


Nej - det lyder ikke rigtigt.

Hovedreglen er, at enhver terrænregulering (plus og minus) på mere end 30 cm kræver en godkendelse fra Teknisk Forvaltning. Hvis det, jeres kommende naboer oplyser er korrekt, må dette skyldes, at der foreligger en godkendelse fra Teknisk Forvaltning. Jeg tror ikke at en sådan godkendelse foreligger.

Spørg Teknisk Forvaltning i Jeres kommune til råds. Det er jo dem der i sidste ende skal godkende forholdene.

Leif Larsen
www.arkitekt-byggeservice.dk

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Jeanette Kromann - d. 24/07-08 kl. 13:02
Hej Leif.

Tak for dit svar. Problemet er vel i og for sig, at der er reguleret helt op til skel.
Deres grund er meget skrånende, så de har vel opfyldt kotereguleringen på gennemsnittet for det højeste og det laveste +- 30 cm som vel er det man må regulere, og så passer pengene.
Kommunen vil ikke hjælpe. Når man henvender sig, får man at vide, at der ikke er hverken tid eller ressourcer og, at det må vi som gode naboer selv finde ud ad.
Men du mener vi står stærk, når vi får hegnsyn ud og kigge på det?

Jeanette

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Anonym - d. 25/07-08 kl. 23:03
Hej Jeanette.

Vi bor også i et nyudstykket område med samme problematik. Området er meget kuperet og der er på de enkelte grunde foretaget store terrænreguleringer. Jeg har en tilsvarende "sag" kørende - hvorfor jeg underskriver mig Anonym - og har sat mig en del ind i tingene.

Jeg prøver at starte fra en ende af i håb om det ikke bliver for knudret.

Jeres udgangspunkt for at afgøre hvem som er ansvarlig for terrænspringet er koteplanen for området før byggeriet blev påbegyndt. Enhver som regulerer op eller ned i forhold til koteplanen, er ansvarlig for at sikre dette i forhold til naboer mv. Og dette skal ske på egen grund! - enten ved støttemur eller skrænt.

HVis I er i tvivl om de nye koter på jeres grund - se på afsætningsplanen for jeres hus. Der kan i se dem og de gamle koter og heraf kan I så se hvor meget i har fyldt på eller gravet af. Jeres forboer har en tilsvarende plan.

I skal være opmærksomme på byggeloven og specielt §12, §13 samt §16A. Læs dem på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87573. Jeg vil ikke citere dem nærmere, men de fastlægger ansvar mv.

Hvis I hver især er skyldige i en del af terrænspringet kan I jo aftale en støttemur i skel og betale en forholdsmæssig del. Bemærk at der skal gøres så der plads til fælles hæk eller hegn på toppen - hvorfor muren kommer til at stå på jeres grund - ca. 50 cm inde ved toppen og så let skrående nedad.

Og ikke mindst! At det koster tid og penge for jeres kommune at involvere sig er IKKE en lovlig undskyldning for dem. Det er deres ansvar at byggeloven overholdes - og det kan de ikke fraskrive sig. Der er store summer på spil for den enkelte grundejer, så I skal heller ikke affinde jer med hvis de kender sagen for "af underordnet betydning" (dem formulering fik vi - og en løsning hos os med støttemur og dræning mv koster ca. 80.000 - DET er ikke underordnet). I er nød til at presse på og presse på. Bed om at tale med planchefen, teknisk direktør eller hvem der nu er øverst. Hvis I og jeres nabo ikke er enige - SKAL kommunen træde til!

Vedr. hegnsyn er jeg blevet oplyst, kun drejer sig om placering af skellet mellem grundene og om hvordan hegnet skal se ud, samt hvem der betaler hvor meget. Et hegnssyn kan IKKE tage stilling til i hvilken kote hegnet skal være og hegnsynet kan ikke forholde sig til, hvordan man - så at sige - skaber forholdene for at hegnet kan komme op og stå. Altså intet i forhold til terrænreguleringer.

Håber det er en hjælp. Hvis I har flere spørgsmål må I jo vende tilbage. :-)

Med venlig hilsen

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Jeanette Kromann - d. 26/07-08 kl. 13:19
Hej anonym.
tak for dit indlæg. Det lyder rigtig godt det du skriver.
Jeg har talt med chefen for plan og byg. Han vil simpelthen ikke blande sig. Han foreslår selv et hegnsyn eller i værste fald en retsag.
Problemet med en støttemur er økonomien. Skrænten er temmelig lang og det vil koste ca. 150.000,- Penge vi ikke lige har budgetteret med, selv om vi evt. kun skulle betale en del af det.
I forhold til koteplanen har vi påfyldt 50 cm. De har gravet 130 cm af.
Deres påstand er, at dem der har jorden, er ansvarlige for, at den bliver på grunden, hvilket selvfølgelig ikke kan lade sig gøre, hvis man har en lodret skrænt.
Hvordan søren skal vi få kommunen overbevist om, at de er nødt til at træde til, når de nu så hårdtnakkede nægter.
Står det nogen steder, at de er forpligtede til at hjælpe.
Naboerne er hverken til at hugge eller stikke i - rigtig god start på et godt naboskab!!!
Håber I har fået løst jeres problem/får det løst på bedst mulige måde.
Og endnu engang tusind tak for dit indlæg
Jeanette

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Bent Mortensen - d. 03/08-08 kl. 09:53
jeg har en sådan sag inde på livet, min nabo har terrænreguleret med 1,5 meter derovenpå har han sat trådhegn på 2 meter ialt 3.5 meter langs skel.Jeg har i 2,5 år klaget til byggesag forvaltningsmæssige indirekte mærkelige godkendelser og da byggesag ikke svarede eller gjorde hvad de skulle kørte jeg videre i systemet, og endte ved borgmester, der så sendte det videre til rådmand som helt svarer hvad byggesag mener, altså dem jeg ikke er tilfreds med er jeg tilbage til,jeg mente så at hegnsyn kunne lave dette kedelige byggeri om, muren består af 1,5 meter gamle knækfliser med beton imellem, i tror ikke jeres egne øjne,
og hegnstilsynet prøvede at løse problemet, muren skulle naboen flytte o,5 meter idet han skulle give plads til en hæk, hækken er plantet er nu ca 0,75 meter høj og naboens højde 0,5 meter fra skel 3,5 meter, hækken er mere eller mindre gået ud, idet nabens vand løber ind til os, har været årsag til 6 oversvømmelser, jeg har billeder samt video, som byggesag har fået kopi af, men når man som jeg er klager,
så bliver man ikke behandlet ordentligt i vort system, byggesag har alle mulige påstande, feks. vandet må skyldes at grundvandet står højt, vi har lokalplan den dispenserer man fra, jeg har klaget til naturklagenævnet men de siger det er ok. Vi har tinglyste skøder, det er byrådet der har påtaleretten, det er så kun dem der kan lave om på det, det tog 8 md. at få byplanudvalg i tale, de 2 medlemmer var helt enige, det her skal der laves om på, formanden er rådmanden
jeg har henvendt mig til og formanden bestemmmer, tinglyste servitutter vil man ikke håndhæve, det må være et privatretligspørgsmål, men det kan ikke indbringes nogen steder da det er odense kommune der har påtaleretten, jeg kunne forsætte langtid endnu, indtil nu er det blevet til 3 a4 ringbing, og jeg klager videre, og er totalt til grin mens min nabo står 1,5 meter oppe i luften og kommer med kedelige tilråb, smider ting i hovedet på os, for når man klager skal man kanøfles.

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Jeanette Kromann - d. 04/08-08 kl. 12:23
Hej Bent.
Hold da op for en sag. At naboen så ydermere er uforskammet er da næsten ikke til at bære. Man får vel næsten lyst til at flytte.
Håber ikke vi når så langt ud. Hvor er det bare for meget, at man ikke kan få hjælp nogen steder fra. Kommunen vil gerne sælge og tjene penge på grundene, men når når det er gjort, kan man bare have sig selv.
Du har vel brugt byggelovens § 12 og 13 går jeg ud fra. Der står at man ikke må terrænregulere så det er til gene. Sådan kort fortalt.
Håber der snart kommer en afklaring - både for dig og for os.
Jeanette

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Bent Mortensen - d. 04/08-08 kl. 21:50
Hej Jeanette
Ja- jeg har sat mig ind i reglerne- meget og jeg har klaget og klaget, men en terrænregulering er et skøn som kommunen, har frit slag overfor, for hvis de ikke mener at det er til gene så er dig(mig) der skal bevise at det er til gene, og så løber man ind i et offentligt tungt system, det nemmeste var at tage livet af naboen, men det må vi desværre ikke, så der er kun at opføre sig ordenligt, og blive ved at klage, min nabo er en herre der ejer for mange millioner ejendomme og når man er storkunde i kommunen, og har sin gang i det offentlige system så er alt godkendt på forhånd, der forligger ingen ansøgninger på naboens byggeri,deraf igen godkendelser, kun" dette er forvaltningsmæssig indirekte godkendt. Jeg troede så at hegnstilsynet kunne løse vort problem, idet jeg læste at langs skel måtte man have en højde på 1,8-2,0 meter og så var mit ønske at der blev en skråning mod min grund, der blev beplantet(dette tilbød jeg at gøre)men nej, naboen ville have sin grund helt ud til skel,men fik så at vide at muren skulle flyttes 0,5 meter således at hækken kunne plantes i skel. Jeg fik på hegnsynet
lov at bestemme hvilken type hæk vi skulle have og valgte en spirea med kugleacasier imellem, for at hækken kunne blive ca. 3,5 meter i højden(dette blev fastsat som højde langs skel af hegnstilsynet, på grund af terrænreguleringen)naboen
begærer en §44, og lyver og ter sig, han vil ikke have træer langs skel samt at en spirea kun kan blive 2meter i højden.
dette giver hegnsynet ham ret i, og naboen vil så have en bøgehæk da den som det eneste kan blive 3,5meter, dette bestiller hegnsynet gartner til at plante.Jeg går til advokat,Citat" vil du bruge 2 år samt ca 50000kr for at ændre en hæk" jeg tænkte der må være en anden løsning, idet jeg kunne se at hegnsloven ikke var overholdt,og jeg klagede til ministreriet der forvalter lovene, og en meget forstående jurist fik alle bilagene, og efter 6uger kom deres afgørelse, som blev sendt til hegnsynet, 5 sider
" Da hegnsynets afgørelser ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, anmodes om genoptagelse af sagen" Jeg ventede 1 md. hørte ingenting, rykkede for svar.
Jeg fik brev retur " Fra Kendelsens afsigelse har du 4 ugers klagefrist, og du har ikke indbragt sagen for domstolene inden klagefristens udløb, hvorfor sagen således ikke kan genoptages. Jeg blev så opkrævet hegnsynsgebyr samt ½ hæk-
12000 kr. røg til inkasso, trods der i naboens skøde stod at han havde hegnspligt.Jeg har bedt om, at hvis kravet fastholdes, at dette bliver indbragt for domstolene, for et og andet sted må der da være retfærdighed til.
Jeg vil foreslå dig at tænke igennem hvorledes du kan få en tålelig løsning på dit problem, og hvis du kan, invitere din nabo på et og andet, det er en bedre løsning, idet når andre håbløse og uduelige sagkyndige mennesker ikke magter situationen, det kan det risikere at blive endnu værre af--
jeg taler med erfaring og hvis du lige skal have lidt mere, så har min nabo placeret 2 stk. 40 fods containere langs skel, idet de bruges til byggemart. til hans byggeri, der står nu mere udenfor, men sammenlagt er højden 5.5 meter, byggesag siger de må stå der 6uger uden ansøgning, de har nu stået der i 41 uger, og når han kommer om morgenen, har han fundet ud af at ved at holde på det højeste sted kan han med sit overhalingslys på bilen oplyse hele vort hus med vedvarede blinkeri, jeg har sendt video til rådmand og til byggesag idet dette er til gene, byggesag har endnu ikke svaret, rådmandens svar: Lysgener kan vi desværre ikke gøre noget ved.
Nu er det heldigvis sådan at de fleste naboer er rimeligt omgængelige og der er nok ikke så mange af min nabos slags,
men tæk dig om inden du kridter banen op, og hvis du har brug for et råd vil jeg gerne være dig behjælpelig.
hilsen Bent Mortensen

Sv: terrænregulering

Skrevet af: Carsten Cederholm - d. 12/02-10 kl. 13:58
Hvis ikke der står noget i lokalplanen, må man terrænregulere med maks. 0,5 meter, (bygningsreglementet). Kommunen har mulighed for at give dispensation.

Med venlig hilsen
Carsten

Skriv svar i bloggen

Hvis du ønsker at oprette din egen blog skal du klikke her
Dit Navn:  
Emne:  
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
INDHENT BYGGE TILBUD
INDHENT ANDRE HÅNDVÆRKERTILBUD
Nyt murværk >> Nyt facade >> Nyt tag >>
Nyt vindue >> Nyt bad >> Nye el-install. >>
Nyt gulv >> Ny maling >> Ny belægning >>
Nye fliser >> Ny tilbygning >> Nyt 1. sal >>
BLOGGEN
Sv: Vedrørende gyngestole til huset
Sv: Pillefyr versus varmepumpe??
Sv: Pris på belægning af herregårdssten
Sv: Elendig håndværker
Sv: Slå et træ ihjel!
Sv: lugt i værelse
Sv: Danica Køkken
Se alle indlæg
NYHEDER
Nu kommer haven helt ind i stuen
Et fristed i haven
Skydedøren. Skabt til det danske vejr
Ny jordvarmeløsning går i dybden efter den grønne varme
Ren luft uden larm
Energi-neutralt vindue med ægte, tynde sprosser og kitfals
Støvsugeren til familier med børn og pelsdyr i huset
Slagskruetrækkeren kræver stærkere bits. Her er de
Centralstøvsuger på en weekend
Fein MultiMaster nu også med batteri
Se alle nyheder

bygogbolig.dk

Hvad søger du?
Tilmeld dig gratis til bygogbolig.dk’s Bygge klub for boligejere.
Du får viden om dit byggeri, billigere byggematerialer og meget mere.
Se et nyhedsbrev her
Nyhedsbrev for bygherre
Nyhedsbrev for håndværkere
Service & regler
- Brochure service
- Blog byggeriet
- Indhent tilbud
- Find håndværker
- Byggereglementer
- Byggeregler og blanketter
- Kontrakter og forbruger tips
- Pjecer
- Anke & klagenævn
- Projekter
Funktioner & leg
- Indhent tilbud
- Design dit hjem
- Se videoer
For håndværkere
- Kontrakter
- Se byggeopgaver
- Bliv en bedre håndværker
- Kurser og uddannelser
- Byggereglementer
- Byggeregler
- Blanketter & aftalesedler
- Entrepriseret fra A-Z
Tilmeld firma her
- Håndværker
- Arkitekt
- Advokat
- Byggesagkyndig
Log ind
SITEMAP
BOLIGEJER
Andelsbolig
Fritidshus
Kolonihave
Lejebolig
Lejlighed
Villa / rækkehus
HAVEN
Drivhuse og havecentre
Flaget
Fliser og sten
Græsplæne og grønt
Havemøbler
Haveredskaber
Hegn og hæk
Legeredskaber
Pool og udespa
Terrasser
Udekøkken og grill
HUSET
Carporte
Døre & vinduer
El-installationer
Energi & miljø
Gulv, væg & loft
Isolering & klima
Kloak & dræn
Markiser
Mur & facade
Opvarmning
Sikkerhed
Skadedyr
Solceller og Energi
Tag & tagrender
Trapper & altaner
Varmepumper & Jordvarme
INDRETNING
Belysning
Centralstøvsuger
Det moderne hus
Gardin/persienne
Gulv og tæpper
Hjemmekontor
Maling og farver
Møbler
KØKKEN OG BAD
Badeværelset
Fliser og terrazzo
Gulvafløb
Husholdning
Hårde hvidevarer
Køkkenet
Sanitet
Spabad
NYBYG
Bjælkehuse
Elementhuse
Murstensvilla
Om- og tilbygning
Sommerhus
Træhuse
Udestuer
Unikke arkitekthuse
PAPIR OG LOVE
Finansiering
Flytning
Forsikringer
Instanser
Køb og salg
Naboret/pligter
Skatten
PROFESSIONEL
Arkitekt
Byggesagkyndig
El og VVS
El-værktøj
Kontor
Maskiner
Materialer inde
Materialer ude
Sikkerhed
Tele og data
Udlejning
Værktøj
© 1998-2017 bygogbolig.dk ApS